Toepassingen

BEDRIJFS-/VEILIGHEIDSKLEDINGvangestel- greenside-politie
MILITAIRE SECTORvan-gestel-agenturen-bedrukken
KOFFERS / TASSEN / RUGZAKKENvan-gestel-agenturen-koffers
SCHOENENvan-gestel-agenturen-schoen
OUTDOOR/MEUBELSTOFvan gestel-Stof voor kussens op boten
TECHNISCHE TOEPASSINGENvan-gestel-agenturen-technische-t